trang chủ
  • Công ty CP SX-XNK HDC
  • Công ty CP SX-XNK HDC
  • Công ty CP SX-XNK HDC
  • Công ty CP SX-XNK HDC
Tổng Đài IKE
Tổng đài điện thoại IKE 816BC 16 Trung kế-128 Máy nhánh
30.037.000 VNĐ
30.037.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 16 Trung kế-128 Máy nhánh

-       Tổng đài 16 line vào-128 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 01 card mở rộng 8 trung kế, 14 card mở rộng 8 máy nhánh).

-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (tổng đài điện thoại mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.

-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

-       Đàm thoại tay ba (tổng đài chia ra 2 máy nhánh và 1 CO).

-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

-       Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh
27.513.000 VNĐ
27.513.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh

-       Tổng đài 08 line vào-128 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 14 card mở rộng 8 máy nhánh).

-          Tổng đài mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.

-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

-       Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

-       Bảo hành sản phẩm tổng đài điện thoại: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-120 Máy nhánh
26.968.000 VNĐ
26.968.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-120 Máy nhánh

-       Tổng đài điện thoại 08 line vào-120 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 13 card mở rộng 8 máy nhánh).

-       Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.

-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( tổng đài không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

-       Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

-       Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-112 Máy nhánh
25.433.000 VNĐ
25.433.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-112 Máy nhánh

-       Tổng đài 08 line vào-112 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 12 card mở rộng 8 máy nhánh).

-       Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.

-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (tổng đài điện thoại khóa thời gian tự động ngắt)

-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

-       Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

-       Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-104 Máy nhánh
23.899.000 VNĐ
23.899.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-104 Máy nhánh

-       Tổng đài 08 line vào-104 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài điện thoại, 11 card mở rộng 8 máy nhánh).

-       Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

-       Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

-       Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

-       Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

-       Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

-       Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

-       Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

-       Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

-       Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

-       Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

-       DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

-       Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

-       Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

-       Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

-       Kết nối máy vi tinh để lập trình.

-       Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

-       Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (tổng đài khóa thời gian tự động ngắt)

-       Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

-       Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

-       Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

-       Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

-       Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

-       Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

-       Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

-       Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

-       Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-96 Máy nhánh
22.364.000 VNĐ
22.364.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-96 Máy nhánh

- Tổng đài 08 line vào-96 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 10 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- /span>Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài điện thoại tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- /span>Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- /span> Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-88 Máy nhánh
20.829.000 VNĐ
20.829.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-88 Máy nhánh

-       Tổng đài điện thoại 08 line vào-88 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 09 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (tổng đài khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-80 Máy nhánh
19.295.000 VNĐ
19.295.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-80 Máy nhánh

-       Tổng đài 08 line vào-80 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 08 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài điện thoại tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

 

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-72 Máy nhánh
17.315.000 VNĐ
17.315.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-72 Máy nhánh

- Tổng đài 08 line vào-72 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài điện thoại, 07 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- /span>Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( tổng đài không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- /span>Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

 Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-64 Máy nhánh
16.226.000 VNĐ
16.226.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-64 Máy nhánh

- Tổng đài 08 line vào-64 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 06 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- /span>Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- /span>Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( tổng đài điện thoại không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- /span>Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-56 Máy nhánh
14.691.000 VNĐ
14.691.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-56 Máy nhánh

-       Tổng đài điện thoại 08 line vào-56 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 05 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- /span>Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (tổng đài khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-48 Máy nhánh
13.157.000 VNĐ
13.157.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-48 Máy nhánh

-       tổng đài 08 line vào-48 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 04 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- /span>Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài điện thoại tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-40 Máy nhánh
11.622.000 VNĐ
11.622.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-40 Máy nhánh

- Tổng đài 08 line vào-40 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài điện thoại, 03 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- /span>Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh, Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

 

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-32 Máy nhánh
10.088.000 VNĐ
10.088.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-32 Máy nhánh

- Tổng đài 08 line vào-32 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 02 card mở rộng 8 máy nhánh).

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài điện thoại tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax.

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực.

- Kết nối máy vi tinh để lập trình.

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước).

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- /span>Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO).

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions).

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ.

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 816BC
7.019.000 VNĐ
7.019.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 816BC

- Tổng đài điên thoại 08 line vào - 16 máy nhánh ra.

- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.

- Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ (10...8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tổng đài tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO)

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Dễ sử dụng, đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 416HC 04 Trung kế-32 Máy nhánh
Liên hệ
Liên hệ

Tổng đài điện thoại IKE 416HC 04 Trung kế-32 Máy nhánh

- Tổng đài điện thoại 04 line vào - 32 máy nhánh (Bao gồm: Khung chính tổng đài, 04 card mở rộng 4 máy nhánh).

- Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.

- Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

- Gọi nội bộ, gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp.

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ (10...8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây)

- Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA)

- Tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA)

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO)

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên PC

- Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 416HC
Liên hệ
Liên hệ

Tổng đài điện thoại IKE 416HC 06 Trung kế-24 Máy nhánh

- Tổng đài 06 line vào - 24 máy nhánh (Bao gồm: Khung chính tổng đài điện thoại, 01 card mở rộng 02 trung kế, 02 card mở rộng 4 máy nhánh).

- Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.

- Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

- Gọi nội bộ, gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- /span>Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp.

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ (10...8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây)

- Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA)

- Tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA)

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- /span>Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO)

- /span>Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- /span>Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên PC

- Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 416HC
4.812.000 VNĐ
4.812.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 416HC 04 Trung kế-24 Máy nhánh

- Tổng đài 04 line vào - 24 máy nhánh (Bao gồm: Khung chính tổng đài, 02 card mở rộng 4 máy nhánh)

- Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.

- Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài điện thoại)

- Gọi nội bộ, gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp.

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ (10...8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002

- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau

- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây)

- Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA)

- Tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA)

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO)

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên PC

- Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình

- Bảo hành: 15 tháng.

Tổng đài điện thoại IKE 416AC
3.445.000 VNĐ
3.445.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 416AC

- Tổng đài 04 line vào - 16 máy nhánh ra.

- Hiển thị số điện thoại gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- Chức năng DISA trả lời điện thoại tự động, ghi âm 3 câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây. Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp, rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ (10...8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt).

- /span>Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002

- Tổng đài điện thoại tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh( không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (2 máy nhánh và 1 CO)

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Kết nối trực tiếp line ngoài khi mất điện (đường trung kế tương úng với jack máy nhánh)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên PC

- Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình

- Bảo hành: 15 tháng.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE - IKE 308AC
2.268.000 VNĐ
2.268.000 VNĐ

Tổng đài điện thoại IKE 308AC

- Tổng đài 03 line vào - 08 máy nhánh ra.

- Tổng đài điện thoại hiển thị số điện thoại gọi đến.

- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.

- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp

- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông

- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10  - 8999)

- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt).

- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).

- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).

- Chức năng DISA trả lời điện thoại tự động, ghi âm 3 câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây. Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).

- Cấp 99 Account cho từng nhân viên (dùng mật mã khi gọi ra ngoài)

- Tự động nhận tín hiệu Fax kết nối thẳng tới máy Fax

- Tính cước bằng phương pháp delay hoặc đảo cực

- Kết nối máy vi tinh để lập trình

- Kết nối máy vi tính quản lý cước (phần mền tính cước)

- /span>Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh (khóa thời gian tự động ngắt)

- Khóa Quốc tế, Di động, Liên Tỉnh, Nội hạt...

- Cài đặt chế độ gọi trực tiếp ra ngoài cho máy nhánh(không cần bấm số 0 hoặc số 9 đầu)

- Đàm thoại tay ba (tổng đài dành cho đàm thoại tay ba: 2 máy nhánh và 1 CO)

- Chức năng thư ký (Nhờ tiếp tân gọi ra ngoài sau đó chuyển máy)

- Đàm thọai hội nghị 3 người (1 CO và 2 Extensions)

- Kết nối trực tiếp line ngoài khi mất điện (đường trung kế tương úng với jack máy nhánh)

- Tài liệu cài đặt lập trình bằng Tiếng Anh,Tiếng việt đầy đủ

- Lập trình bằng điện thoại thường trên máy nhánh 8001 hoặc trên máy tính.

- Rất đơn giản khi lắp đặt và lập trình.

- Bảo hành: 15 tháng.

Thông tin công ty
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
bán hàng tư vấn kỹ thuật
  • Tư vấn trực tuyến
    0932 113 055
  • Tư vấn và giải quyết KM
    0933 329 123
TELL: 08- 62644132  -   HOTLINE: 0909 411 988  -   EMAIL: dathdcvn@gmail.com Facebook Twitter Google+ Addthis
top